Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2016

Zorgen over Jeugdzorg in gemeente Borger-Odoorn

In de raadsvergadering van 14 januari stelde de fractie van D66 Borger-Odoorn kritische vragen over de uitvoering van jeugdzorgtaken. Dit naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport van de Inspectie Jeugdzorg, waarin staat dat de huidige opzet van de jeugdzorg in Drenthe veel beter moet.

Volgens dit rapport zou de kwaliteit van ‘Veilig Thuis Drenthe’ ver onder de maat zijn. ‘Veilig Thuis Drenthe’ is mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Zo zou er onvoldoende geschoold personeel zijn om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen. Bovendien zou de organisatie acute situaties niet voortvarend genoeg oppakken. Kortom: ‘Veilig Thuis Drenthe’ voldoet volgens dit rapport niet aan de wettelijke vereisten.

Gemeenten hebben sinds januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdzorg gekregen. Een belangrijke taak die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid valt van het college, in het bijzonder van wethouder Frits Alberts. D66 vroeg de wethouder naar zijn bevindingen. De wethouder deelt de zorgen van D66 en onderkent de verbeterpunten van de inspectie.

De wethouder sprak geruststellende woorden over de stand van zaken in onze gemeente waar het de uitvoering van de jeugdzorg betreft. In onze gemeente zijn géén wachtlijsten en de signaleringsfunctie is – mede door de inzet van de sociale teams – goed geborgd. Ook de afstemming met andere partijen zoals de politie verloopt goed.

Wethouder Alberts heeft toegezegd de raad medio april te informeren over de voortgang van verbeterpunten die de inspectie Drenthebreed constateerde.

De D66-fractie blijft de uitvoering van de jeugdzorg en de wijze waarop dit college zijn verantwoordelijkheid neemt, ook in de komende periode nauwgezet volgen.

Wilt u ook meedenken over dit thema of bent u geïnteresseerd in onze standpunten over jeugdzorg? Of wilt u úw mening geven? Dan kunt u een mailtje sturen naar borgerodoornd66@gmail.com.