Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 november 2017

Hoe blijft ons dorp aantrekkelijk?

De leefbaarheid van verschillende dorpen in Zuidoost Drenthe staat onder druk, door krimp, door het wegtrekken van jongeren en door vergrijzing. Het wordt steeds moeilijker om voorzieningen zoals scholen, winkels en sportterreinen in stand te houden. Veel verenigingen hebben moeite om voldoende leden, bestuursleden en vrijwilligers te houden.

D66 Zuidoost Drenthe organiseerde onlangs een Spreek-je-uit-Café over dit onderwerp, in restaurant-hotel Bieze te Borger. De leden gingen in debat met elkaar en met de deskundigen Theo Brugman (secretaris van het Brede Overleg Kleine Dorpen) en Ineke Roelfsema (clusterdirecteur Openbaar Primair Onderwijs Borger-Odoorn). Onder leiding van gespreksleider Albert Trip, de lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn, werd het gesprek gevoerd aan de hand van stellingen over het belang van een dorpshuis, de functie van de school, enzovoorts. De leden gingen ook in debat over dorpsbegrotingen, waarmee in Nieuw-Dordrecht en de wijk Emmerhout inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan.

Thema

Wonen en leven

Krimp is een potentieel gevaar voor het woongenot in Borger-Odoorn. Huizenprijzen staan extra onder druk en de voorzieningen worden schraler. We vinden dat initiatieven om de woonomgeving te verbeteren moeten worden ondersteund door de gemeente. Bijvoorbeeld om thuis werk te ontwikkelen, of om de kwaliteit te verbeteren door energiebesparende maatregelen te nemen.

Lees meer