Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Resultaat van de formatie

Bij de verkiezingen van 21 maart heeft D66 haar ene zetel behouden. Lijsttrekker Albert Trip is daarmee tot raadslid gekozen.

Daarna heeft de fractie van D66 Borger-Odoorn niet stil gezeten. In een gesprek met verkenner Jan Bos hebben onze onderhandelaars Martin Hoogerkamp en Jan Top aangegeven dat wij bereid zijn om in een nieuwe coalitie deel te nemen. Wij gaven een coalitie van D66 met Gemeentebelangen en de VVD de beste kansen. Dat bleek ook het voorkeursscenario te zijn van deze twee partijen, zo bleek bij de raadsvergadering van 4 april.

Op verzoek van Gemeentebelangen heeft onze partijgenoot Jan Top daarna de formatiegesprekken geleid tussen de drie partijen. En nu kunnen wij melden dat er ‘witte rook’ is. Er ligt coalitieakkoord waarin veel punten van ons verkiezingsprogramma in terug te vinden zijn. Ook krijgt Albert Trip, die zal beginnen aan zijn 2e termijn, een stevige en gedegen portefeuille krijgen. Albert zal voor een groot deel zorg en welzijn voor zijn rekening nemen, maar ook onderwijs, jeugd en cultuur blijven zijn aandachtsgebieden.

Het coalitieakkoord “Vertrouwd, Vernieuwend, Vooruit!” wordt 15 mei gepresenteerd en op 22 mei in een extra vergadering van de gemeenteraad besproken. Het is een akkoord op hoofdlijnen. De bespreking in de gemeenteraad op 22 mei en de daar gegeven input voor de verdere rijping van het coalitieakkoord zal voor het zomerreces gevolg krijgen met een Collegebrief. Daarin zullen de coalitiepartijen aangeven wat ze met de gegeven input gaan doen en hoe ze de komende jaren invulling gaan geven aan de ambities uit het coalitieakkoord.

De benoeming van Albert als wethouder betekent dat Martin Hoogerkamp weer raadslid zal worden. Tim Koster is inmiddels benoemd als fractieassistent en met Gonnie Niemeijer zal datzelfde binnenkort gebeuren. Daarmee kunnen Tim en Gonnie deelnemen aan de oriënterende vergaderingen en D66 ook bij bijeenkomsten in de gemeente vertegenwoordigen. Voorlopig een afronding van een intensieve periode waarin een mooie basis is gelegd om op lokaal niveau onze idealen verder vorm te geven.