Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 april 2019

D66 neemt afstand van bedreigingen aan Ben Timmermans

Eind maart werden we opgeschrikt door het bericht dat Ben Timmermans van aannemersbedrijf Avitec in Nieuw-Buinen werd bedreigd. Hij heeft een opdracht teruggegeven nadat hij een brief ontving waarin een anonieme schrijver dreigde zijn bedrijf kapot te maken, als hij doorging met de opdracht om infrastructuur aan te leggen voor de bouw van windmolens. Er is voor Timmermans reden om de dreiging serieus te nemen. Bij eerdere werkzaamheden, bij de aanleg van het stationsplein in Delfzijl, werden zijn medewerkers geconfronteerd met illegaal gestort asbest – ook uit protest en eveneens anoniem. D66 heeft geen goed woord over voor dergelijke acties.

In de raadsvergadering van 28 maart hebben we – samen met alle andere fracties in de raad van Borger-Odoorn – een motie hierover ingediend, met de volgende tekst. De motie werd unaniem aangenomen.

 

Motie vreemd aan de orde van de dag

Plaats: Exloo

Datum: 28-03-2019

Onderwerp: Dreigementen richting betrokken ondernemer bouw Windparken

 

De gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn  in vergadering bijeen op donderdag 28 maart 2018, constaterende dat:

–          Bedreigingen die onlangs door anonieme actievoerders tegen ondernemers die bouwen aan het windmolenpark in de Veenkoloniën zijn geuit.

overwegende dat:

–          Deze bedreigingen volstrekt onacceptabel zijn en indruisen tegen elke vorm van rechtsgevoel.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Dat de gemeente Borger-Odoorn zich nadrukkelijk distantieert van dergelijke uitingen en deze veroordeelt.

en gaat over tot de orde van de dag.