Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 23 januari 2021

Onderwijspartij D66: blij met behoud van vmbo-onderwijs in Borger

Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn unaniem ingestemd met het voorstel voor nieuwbouw van het Esdal College in Borger. Het is een van de stappen in een langdurig traject waar D66 Borger-Odoorn zich intensief voor heeft ingezet.

D66 raadslid Martin Hoogerkamp herinnert zich de situatie in Zuidlaren, waar de locatie van het Harens Lyceum dicht ging. De snelheid waarmee het proces zich daar voltrok, zorgde ervoor dat hij zich nog meer bewust werd van het feit dat de situatie in Borger nu aangepakt moest worden. Behoud van het vmbo-onderwijs in Borger werd het belangrijkste speerpunt in de collegeonderhandelingen voor deze bestuursperiode voor D66 Borger-Odoorn

Onderwijswethouder Albert Trip (D66) vond het belangrijk dat schoolgaande kinderen de kans hebben om naar een school in de buurt te gaan. Zonder een nieuw gebouw voor het Esdal College in Borger moeten in de toekomst alle kinderen in de gemeente uitwijken naar Emmen, Stadskanaal, Gieten of Ter Apel. D66 is van mening dat een school belangrijk is voor de regio en ook voor de leefbaarheid in het gebied. En daarom heeft zij zich hier hard voor gemaakt.

In een vroeg stadium werd overleg gevoerd met de bestuurder van het Esdal College over de situatie van de onderwijslocatie in Borger. Het gebouw van het Esdal College stamt uit 1929 en het was ook wel duidelijk dat nieuwe voorzieningen nodig waren. Het Esdal college wil graag decentraal onderwijs blijven verzorgen. Naast de locatie in Borger heeft de scholengemeenschap, met grote locaties in Emmen, ook een locatie in Oosterhesselen en Klazienaveen. Daarmee kiest de scholengemeenschap voor thuisnabij onderwijs.

Het college heeft op verzoek van D66 in 2018 een onderzoek ingesteld waarin toekomstscenario’s en leerlingenprognoses werden onderzocht. Afgelopen november besloot de voltallige gemeenteraad al de middelen voor nieuwbouw beschikbaar te stellen. Hiermee is één van de belangrijkste punten uit het D66 programma gerealiseerd!

De nieuwbouw zal gerealiseerd worden naast de brandweerkazerne aan de N374. Het belooft een mooie binnenkomer voor Borger te worden. De grond is in eigendom van de gemeente en wordt nu aan het Esdal College ter beschikking gesteld. Met de nieuwbouw in de Daalkampen, de mooie aanrijroute langs de N34 en de nabijheid bij de OV-hub krijgt het voortgezet onderwijs in Borger een prachtige plek.

Afgelopen donderdag werd ook unaniem een D66 motie aangenomen ten aanzien van de bestaande gebouwen. Deze panden staan op de provinciale lijst van karakteristieke panden. Er wordt nu een onderzoek ingesteld naar de vraag of en hoe de panden kunnen worden behouden en de inrichting van de karakteristieke omgeving intact gelaten kan worden.

D66 is verheugd over de ontwikkelingen die het behoud van het voortgezet onderwijs in Borger Odoorn garanderen.