Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 oktober 2021

D66 blij dat Esdal College in Borger blijft

Het was een grote wens van D66 om een nieuwe school voor het Esdal College in Borger te bouwen. De oude school is weliswaar heel karakteristiek, maar voldoet echt niet meer aan de eisen van tegenwoordig voor goed onderwijs. Voor de directie was het daarom niet meer vanzelfsprekend dat de school in Borger zou blijven.

De afgelopen jaren hebben D66-onderwijswethouder Albert Trip en D66-raadslid Martin Hoogerkamp allebei hard gewerkt om een nieuw gebouw voor het Esdal te regelen. Dat heeft eraan bijgedragen dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn onlangs unaniem heeft ingestemd met afspraken tussen gemeente en Esdal College. De bouw van de nieuwe school kan nu echt beginnen. Volgens planning gaan leerlingen en docenten na de zomervakantie van 2023 naar de nieuwe school, die in de wijk Daalkampen, bij de brandweerkazerne zal worden gebouwd.

D66 vindt het belangrijk dat het Esdal College een school in Borger houdt. Voor veel leerlingen van deze VMBO-opleiding is het fijn dat er een school in de buurt is. En voor ondernemers en organisaties in en om Borger is het nuttig om samen met de leerlingen aan de slag te gaan. De leerlingen verbreden zo hun horizon en ontdekken wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. En de ondernemers kunnen jonge mensen enthousiast maken om later misschien bij hen te komen werken. Het nieuwe Esdal College is wat we tegenwoordig een ‘win-winsituatie’ noemen!

De omgeving van Daalkampen is in juli geïnformeerd over de plannen van het Esdal College. Op die bijeenkomst werd ook over de toekomstige verkeerssituatie gesproken. Er zal nu eerst een wijziging van het bestemmingsplan moeten komen. En intussen worden de plannen verder uitgewerkt. Ook leerlingen en docenten denken mee over het ontwerp van de school. En dan kan in de loop van 2022 met de daadwerkelijke bouw worden begonnen.

Ook een paar andere schoolgebouwen in de gemeente zijn aan nieuwbouw of renovatie toe. De gemeente gaat hiervoor de komende tijd plannen maken. D66 Borger-Odoorn zal zorgen ook hier goed bij betrokken te zijn.