Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 januari 2022

Persbericht windmolenpark

Samen met de gemeenteraadsfracties van Gemeentebelangen en Leefbaar heeft D66 een persbericht over de handhaving van overlast door windmolens in onze gemeente verstuurd.

 

PERSBERICHT

Odoornerveen, 27 januari 2022

Oude normen windturbines in slaapstand: Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 willen ze activeren

Uit onderzoek van het Democratisch Energie Initiatief (DEI) blijkt dat de oude windturbinenormen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die door alle gemeenten tot 2010 werden nageleefd, in een slaapstand zijn gezet. Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 willen deze normen reactiveren en hebben vragen gesteld aan het college: ‘Ze bieden ons een tijdelijke oplossing om het windpark toch te kunnen controleren en waar nodig te handhaven.’

‘De normen zijn wel heel wat strenger en beter voor omwonenden dan de normen die na 2010 werden gehanteerd, maar omdat de overheid die inmiddels niet meer mag toepassen, hoeven windparken zich nergens meer aan te houden’, zeggen de partijen in een gezamenlijke verklaring. ‘Je geeft een windpark nu een carte blanche en je kan ze formeel niet meer controleren, dat kunnen we onze inwoners niet aandoen.’

Het DEI ontdekte onlangs dat de oude VNG-normen nooit formeel ontbonden zijn, maar in een slaapstand terecht zijn gekomen. Voor gemeenten zijn het op dit moment de enige normen waar ze op terug kunnen vallen als ze enige grip op de exploitanten van windparken willen hebben. ‘We kunnen als Borger-Odoorn er ook voor kiezen om eigen normen op te stellen, maar dan moeten we ook zelf een mileuonderzoek gaan uitvoeren. Dat is niet alleen heel duur, maar voordat we dat uitgevoerd hebben, zijn we zo een jaar of anderhalf verder. De oude normen zouden we veel sneller en gemakkelijker kunnen activeren.’

De oude VNG-normen stammen uit de periode tot 2010. Sindsdien hanteerde het Rijk een nieuw landelijke normenkader. Dat kader werd vorig jaar door zowel de Raad van State als het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard, waardoor er op dit moment geen actieve normen zijn waar windturbines aan moeten voldoen. Het Rijk is dus genoodzaakt om nieuwe normen op te stellen die wel voldoen aan nationale en Europese wetgeving.

Gemeentebelangen, Leefbaar en D66 wachten de beantwoording van hun schriftelijke vragen aan het college af en beraden zich ondertussen over het indienen van een motie waarin ze verzoeken de oude normen te hanteren totdat er een nieuw rechtsgeldig landelijk normenkader is vastgesteld.