Steun ons en help Nederland vooruit

Arend Grooten

kandidaat raadslid

Drouwen

Als rode draad in mijn leven geldt het motto: niet aan de zijlijn blijven staan. Tijdens mijn studententijd ben ik actief geweest in de studentenbeweging: o.a als lid van de faculteitsraad Economie. Nadat ik in het bedrijfsleven ben gaan werken vond ik het belangrijk een actieve rol te gaan spelen in maatschappelijke discussies. De enige partij, die aansloot bij mijn denken en levensopvatting was en is D66. Enerzijds de individuele keuzevrijheid en anderzijds de maatschappelijke betrokkenheid, vind ik terug in de programma’s en opvattingen van D66.

Mijn doel is een bijdrage te leveren aan voornoemde uitgangspunten.

Meer van Arend Grooten
Dorpsbewoners moeten een belangrijke stem krijgen in de beslissingen over hun woonomgeving. Hiervoor dient de gemeente faciliteiten beschikbaar te stellen.