Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsleden

Op dit moment is D66 een eenmansfractie, die wordt ingevuld door John Goeree In zogenaamde oordeelsvormende vergaderingen mogen ook be√ędigde fractie-assistenten optreden. Dat zijn op dit moment Arnold van der Holst en Karel Eggen.

Kandidatenlijst verkiezingen 2022

De kandidaten van D66 Borger-Odoorn

Afdelingsbestuur

De D66 afdelingen van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen zijn gefuseerd tot de afdeling Zuidoost Drenthe. Het bestuur wordt momenteel gevormd door Anton Augustijn (voorzitter) Bart Brinksma (secretaris a.i.) Thea Sietses (penningmeester) Albert Trip