Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

27 publicaties gevonden.

 • Fractievergadering 1 september 2014

  Voor het eerst na het zomerreces weer een fractievergadering. Aan de orde onder andere  informatie van het college met plannen voor herijking  van het subsidiebeleid. Helder stuk waarmee de fractie in eerste instantie instemt. Op agenda voor de besluitvormende vergadering staat het voorstel van het college om aan het subsidieverzoek van het…

  • Gepubliceerd op 7 september 2014
 • Fractievergadering 27 januari 2014

  Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat is een ingewikkelde operatie, omdat het een samenwerking moet worden van gemeenten, provincies en zorgverleners. In het Drents Regionaal Transitiearrangement Jeugd hebben deze partijen afgesproken hoe ze gaan samenwerken. Maar veel is nog onduidelijk, niet in de laatste plaats over hoeveel geld het gaat.…

  • Gepubliceerd op 28 januari 2014
 • Fractievergadering 6 januari 2014

  Het ingekomen stuk “evaluatie groenbeheer” willen we de volgende keer op de agenda van de oriënterende vergadering. Het lijkt dat ons groen verloedert, want we scoren slechter dan we (college en raad) willen. Bij een controle bleek dat 6 van de 14 beschouwde situaties het laagste kwaliteitsniveau hadden. In het oriënterende deel…

  • Gepubliceerd op 9 januari 2014
 • Fractievergadering 14 februari 2011

  Raadsleden stellen soms schriftelijke vragen aan het College van B&W. Peter Zwiers (PvdA) wil meer weten over de stijging van de tarieven van de drie openlucht zwembaden. Omdat de vraag al barst van de aannames, vinden we het een slechte vraag. Het College antwoordt in stijl: net zo slecht. Ook in het antwoord staan ongefundeerde…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 28 februari 2011

  Op 3 maart vergadert de Gemeenteraad onder andere over de begroting 2011 van het Openbaar Primair Onderwijs. D66 heeft al vele jaren grote zorgen over de gang van zaken, en zeker ook over de financiering. De voorstelling van de begroting 2011 is dat met een positief saldo van ruim €20.000 wordt afgesloten, “onder meer te…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 14 maart 2011

  In de vorige raadsvergadering drong Jan Top – onze fractievoorzitter – aan op uitstel van behandeling van de onderwerpen over de begroting van het openbaar onderwijs. Dit is lastige materie en hij had de stukken erg laat ontvangen. De meerderheid van de raad steunde hem, maar CDA en CU vonden dit geen goed argument en…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 28 maart 2011

  Niet veel spannends, deze keer. Behalve de agenda voor de raadsvergadering hebben we nog een paar ons ter ore gekomen onderwerpen besproken. Onze raadsleden gaan op onderzoek uit naar berichten over de sluiting van de bibliotheek in Odoorn, de sloop van de Burgemeester Grollemanschool in Borger, en een lastige woonsituatie in Valthermond. …

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 11 april 2011

  Van veel spannende voorstellen kunnen we B&W niet betichten. Op de agenda van de oriënterende raadsbijeenkomst staat eigenlijk alleen een voorstel van Gemeentebelangen, om een proef te doen met de “kroonring”. Het idee is dat plastic verpakkingsmateriaal op nettere wijze dan nu moet worden opgehaald. Als het hard waait is het soms een “drama” en…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 9 mei 2011

  De kadernota “Duurzame Ontwikkeling” staat op de oriënterende vergadering op de agenda. Wij zijn enorm teleurgesteld in dit stuk! Er is namelijk absoluut geen koppeling tussen ambities en doelstellingen. Wat willen we als gemeente Borger-Odoorn bereiken? Een paar citaten ter lering ende vermaak. In de aanbiedingsbrief lezen we “De bijdrage die Borger-Odoorn wil leveren betreft…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 25 mei 2011

  De kadernota Duurzame Ontwikkeling wordt op de besluitvormende raadsvergadering besproken. De ronkende taal, waar Pieter de Graaf tijdens de oriënterende raadsvergadering over mopperde, is er grotendeels uit verdwenen, maar het stuk is nog net zo ambitieloos en weinig concreet. Namens de D66 fractie gaat hij een motie indienen met het verzoek aan B&W om op…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013