Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

24 publicaties gevonden.

 • Fractievergadering 14 februari 2011

  Raadsleden stellen soms schriftelijke vragen aan het College van B&W. Peter Zwiers (PvdA) wil meer weten over de stijging van de tarieven van de drie openlucht zwembaden. Omdat de vraag al barst van de aannames, vinden we het een slechte vraag. Het College antwoordt in stijl: net zo slecht. Ook in het antwoord staan ongefundeerde…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 28 februari 2011

  Op 3 maart vergadert de Gemeenteraad onder andere over de begroting 2011 van het Openbaar Primair Onderwijs. D66 heeft al vele jaren grote zorgen over de gang van zaken, en zeker ook over de financiering. De voorstelling van de begroting 2011 is dat met een positief saldo van ruim €20.000 wordt afgesloten, “onder meer te…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 14 maart 2011

  In de vorige raadsvergadering drong Jan Top – onze fractievoorzitter – aan op uitstel van behandeling van de onderwerpen over de begroting van het openbaar onderwijs. Dit is lastige materie en hij had de stukken erg laat ontvangen. De meerderheid van de raad steunde hem, maar CDA en CU vonden dit geen goed argument en…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 28 maart 2011

  Niet veel spannends, deze keer. Behalve de agenda voor de raadsvergadering hebben we nog een paar ons ter ore gekomen onderwerpen besproken. Onze raadsleden gaan op onderzoek uit naar berichten over de sluiting van de bibliotheek in Odoorn, de sloop van de Burgemeester Grollemanschool in Borger, en een lastige woonsituatie in Valthermond. …

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 11 april 2011

  Van veel spannende voorstellen kunnen we B&W niet betichten. Op de agenda van de oriënterende raadsbijeenkomst staat eigenlijk alleen een voorstel van Gemeentebelangen, om een proef te doen met de “kroonring”. Het idee is dat plastic verpakkingsmateriaal op nettere wijze dan nu moet worden opgehaald. Als het hard waait is het soms een “drama” en…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 9 mei 2011

  De kadernota “Duurzame Ontwikkeling” staat op de oriënterende vergadering op de agenda. Wij zijn enorm teleurgesteld in dit stuk! Er is namelijk absoluut geen koppeling tussen ambities en doelstellingen. Wat willen we als gemeente Borger-Odoorn bereiken? Een paar citaten ter lering ende vermaak. In de aanbiedingsbrief lezen we “De bijdrage die Borger-Odoorn wil leveren betreft…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 25 mei 2011

  De kadernota Duurzame Ontwikkeling wordt op de besluitvormende raadsvergadering besproken. De ronkende taal, waar Pieter de Graaf tijdens de oriënterende raadsvergadering over mopperde, is er grotendeels uit verdwenen, maar het stuk is nog net zo ambitieloos en weinig concreet. Namens de D66 fractie gaat hij een motie indienen met het verzoek aan B&W om op…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 20 juni 2011

  In het plan voor de Veenkoloniën wordt aantrekkelijk gemaakt dat boerenbedrijven uit Nieuw-Buinen zich aan de Tweederde weg gaan vestigen. In de oriënterende raadsvergadering komen twee zulke plannen aan bod. Wij steunen die plannen, maar willen nog weten hoeveel het de gemeente kost. Gemeentebelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend over een wandelpad over…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 11 juli 2011

  De Rekenkamercommissie Borger-Odoorn heeft drie onderzoeken van de commissie van de laatste jaren nader bekeken. Onze fractieleider Jan Top vindt dat de conclusies wel wat scherper hadden gemogen. Ook vindt hij dat raadsleden in de commissie de snelheid van het onderzoek hinderen en voorkomen dat de commissie tot het gaatje gaat, waarmee de meerwaarde kleiner…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 7 november 2011

  Na lange tijd weer een verslag van een fractievergadering. Niet dat we niet trouw de aanstaande raadsvergadering hebben doorgenomen, maar de problematiek die B&W ons voorschotelde had nauwelijks iets om het lijf. Wat is het? Er is weinig geld beschikbaar voor nieuwe dingen… Er zijn nog geen voorstellen voor de onvermijdelijke lastige bezuinigingsbeslissingen… Door de…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013