Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

27 publicaties gevonden.

 • Fractievergadering 20 juni 2011

  In het plan voor de Veenkoloniën wordt aantrekkelijk gemaakt dat boerenbedrijven uit Nieuw-Buinen zich aan de Tweederde weg gaan vestigen. In de oriënterende raadsvergadering komen twee zulke plannen aan bod. Wij steunen die plannen, maar willen nog weten hoeveel het de gemeente kost. Gemeentebelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend over een wandelpad over…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 11 juli 2011

  De Rekenkamercommissie Borger-Odoorn heeft drie onderzoeken van de commissie van de laatste jaren nader bekeken. Onze fractieleider Jan Top vindt dat de conclusies wel wat scherper hadden gemogen. Ook vindt hij dat raadsleden in de commissie de snelheid van het onderzoek hinderen en voorkomen dat de commissie tot het gaatje gaat, waarmee de meerwaarde kleiner…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 7 november 2011

  Na lange tijd weer een verslag van een fractievergadering. Niet dat we niet trouw de aanstaande raadsvergadering hebben doorgenomen, maar de problematiek die B&W ons voorschotelde had nauwelijks iets om het lijf. Wat is het? Er is weinig geld beschikbaar voor nieuwe dingen… Er zijn nog geen voorstellen voor de onvermijdelijke lastige bezuinigingsbeslissingen… Door de…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 6 december 2011

  Voor de oriënterende vergadering staan de kadernota Integraal Jeugdbeleid en de de nota Laaggeletterdheid op de agenda. Beide nota’s kunnen niet echt op D66 instemming rekenen. Bij het jeugdbeleid hebben we vooral zorgen over echt moeilijke gevallen: wat doet de gemeente om deze jongeren te helpen? Het lijkt dat we vooral bezig zijn met de…

  • Gepubliceerd op 25 december 2013
 • Fractievergadering 13 februari 2012

  Het Economisch beleidsplan is dan eindelijk verschenen. Helaas zijn we teleurgesteld over de inhoud van het plan, omdat er nauwelijks concreet wordt gemaakt wat de gemeente gaat doen. Het is vooral faciliteren zonder budget. Er wordt ook nauwelijks gekozen. De reden zou wel eens kunnen zijn dat er ook geen visie is. Het zou bijna…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 5 maart 2012

  Allereerst: iedereen is altijd van harte welkom bij deze vergaderingen. Gasten doen er wel verstandig aan zich eerst bij de secretaris of bij een van de raadsleden aan te melden; zeker als we in Exloo in het gemeentehuis vergaderen. Want de toegang is dan beslist lastig te noemen! Dit is een punt van zorg. Zie…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 26 maart 2012

  Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat we de gemeente in de toekomst “opsplitsen” in vier leefgebieden. Dit in de plaats van de vorige indeling met zes hoofdkernen en kleinere kernen daaromheen. De reden is een financiële: we hebben gewoon onvoldoende geld om in alle kernen de eerder voorziene basisvoorzieningen in stand te houden.…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 16 april 2012

  Vooral inwoners van het veengedeelte zijn zeer emotioneel over het windmolenpark. Het College blijkbaar minder, want de voor het eerste kwartaal beloofde gebiedsvisie is nog niet klaar. Intussen hadden de partijen beloofd om in afwachting hiervan niet met een standpunt te komen. D66 was daarom onaangenaam verrast door een grote advertentie van de PvdA, die…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 7 mei 2012

  Op de agenda van de oriënterende raadsvergadering staat de nieuwe Financiële verordening. Daarmee wil men “sturen op resultaat, meetbaar maken van prestaties, vergroten van de transparantie en slagvaardig opereren”. Dit is precies waar D66 altijd voor pleit. Het is dan wel zaak dat de gemeenteraad goed bij de les blijft. Daarom zal fractievoorzitter Jan Top…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 29 mei 2012

  Gemeenten worden de komende jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En dat moet bovendien tegen lagere kosten. De gemeenten in de provincie Drenthe steken daarom de koppen bijelkaar in een gezamenlijk initiatief, de Drentse Pilot Transitie jeugdzorg. Het voorstel aan de Raad kent geen gebrek aan mooie woorden, maar het stuk wemelt verder van de afkortingen…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013