Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

27 publicaties gevonden.

 • Fractievergadering 25 juni 2012

  De Raad mag zich uitspreken over de jaarstukken 2011, bestuursrapportage I 2012 en over de kadernota 2013. Veel informatie over verleden, heden en toekomst. Uit de jaarstukken komt het beeld naar voren van een behoedzame gemeente die dankzij een conservatieve begroting winst heeft geboekt, ondanks allerlei tegenslagen. Wel hebben we 43% van…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 18 maart 2013

  We kunnen niet zeggen dat de Gemeenteraad het druk heeft met het beleid in onze gemeente. De vorige keer duurde de besluitvormende vergadering zeer kort, omdat er de keer daarvoor geen oriënterende vergadering was. Deze keer is er opnieuw geen oriënterend deel! Weet iemand nog dat de Raad tot een jaar geleden elke twee weken…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 10 juni 2013

  Voor de gelegenheid is de raadsvergadering van 13 juni in de MFA ’t Brughuus te Valthermond. Er staat namelijk een spannend onderwerp op de agenda: windturbines in de Veenkoloniën. Er is heel veel weerstand onder de inwoners, niet alleen tegen het grootschalige plan van de initiatiefnemers, maar ook tegen de veel beperktere plannen van B&W,…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 2 september 2013

  De BOCE samenwerking met de gemeenten Emmen en Coevorden wordt op de oriënterende raadsvergadering geëvalueerd. Het bureau Hiemstra en De Jong heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. De toon van het helaas puur kwalitatieve rapport bevestigt wat D66 vreesde toen de samenwerking in deze vorm begon: er zijn geen efficiëntievoordelen, de gemeentes hebben verschillende…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 23 september 2013

  Hoe is het met de integriteit in onze gemeente? Dat is door de rekenkamercommissie onderzocht en gelukkig zit dat wel goed. Bij ons geen Jos van Rey (zoals in Venlo), of Berthold Ziengs (provincie Drenthe). Wel moeten de regels aangescherpt worden, volgens de commissie. D66 vindt ook dat de integriteit van bestuurders, ambtenaren en raadsleden…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 25 november 2013

  De plannen van de nota Kern & Kader zijn bijna afgerond. Sinds deze plannen zijn gemaakt, maar ook sinds de laatste evaluatie in mei 2010, is er echter wel het nodige veranderd. Het meest urgent lijkt dat de lasten van dorpshuisbesturen elk jaar stijgen, terwijl de huisvestingssubsidie maar eens per vier jaar wordt verhoogd. B&W…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013
 • Fractievergadering 16 december 2013

  De Stichting Openbaar Onderwijs (OPO) heeft een prima begroting ingediend, inclusief meerjarenbegroting. De stichting heeft zijn zaakjes financieel op orde, mede dankzij extra geld dat D66 Den Haag er in het Herfstakkoord voor het onderwijs heeft uitgesleept. We willen graag weten hoe de OPO dit geld gaat besteden. Wij zouden graag zien dat er ook…

  • Gepubliceerd op 24 december 2013