Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 1 september 2014

Voor het eerst na het zomerreces weer een fractievergadering. Aan de orde onder andere  informatie van het college met plannen voor herijking  van het subsidiebeleid. Helder stuk waarmee de fractie in eerste instantie instemt.

Op agenda voor de besluitvormende vergadering staat het voorstel van het college om aan het subsidieverzoek van het Hunebedcentrum te voldoen. Ons standpunt verandert niet ten opzichte van hetgeen we te berde hebben gebracht in de oriënterende vergadering:

  • betere financiële onderbouwing
  • meer  helderheid plannen
  • afweging met andere vergelijkbare te subsidiëren instellingen
  • verkeers- en parkeersituatie.
Gepubliceerd op 07-09-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018