Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 11 april 2011

Van veel spannende voorstellen kunnen we B&W niet betichten. Op de agenda van de oriënterende raadsbijeenkomst staat eigenlijk alleen een voorstel van Gemeentebelangen, om een proef te doen met de “kroonring”. Het idee is dat plastic verpakkingsmateriaal op nettere wijze dan nu moet worden opgehaald. Als het hard waait is het soms een “drama” en daarom zijn wij blij met initiatieven die dat proberen te voorkomen.

Ter besluitvorming ligt er een voorstel voor ambtelijke bijstand en fractievergoeding. Dat steunen we, al gaat het eigenlijk nergens over. Politieke fracties krijgen volgens een verdeelsleutel geld “om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken”. In het reglement wordt vooral geschreven wat daar allemaal niet onder valt, dat overal netjes bonnetjes voor moeten worden ingeleverd, enzovoorts. Voor onze fractie is er maximaal €700 beschikbaar, en de totale gemeenteraad krijgt maximaal €5600.

De nota “Communiceren doen we samen” moet als kader voor uitvoering worden vastgesteld. In de nota lezen we dat net als voor de dienstverlening van de gemeente ook voor de communicatie “de burger centraal” staat. Voor ons is niet zo duidelijk wat B&W hier mee bedoelt en evenmin hoe dat nu concreet vorm krijgt in hoe er wordt gecommuniceerd. Enkele SMART-geformuleerde doelstellingen zouden helpen (Specifiek – Meetbaar – Acceptabel – Realistisch – Tijdgebonden).

Ter afsluiting hebben we nog punten besproken die sommige burgers zog geven: vervoer van leerlingen van “De kruiplank” in Drouwenermond, asbest bij de sloop van de “Burg. Grollemanschool” in Borger, en hinder veroorzakende roeken.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018