Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 11 juli 2011

De Rekenkamercommissie Borger-Odoorn heeft drie onderzoeken van de commissie van de laatste jaren nader bekeken. Onze fractieleider Jan Top vindt dat de conclusies wel wat scherper hadden gemogen. Ook vindt hij dat raadsleden in de commissie de snelheid van het onderzoek hinderen en voorkomen dat de commissie tot het gaatje gaat, waarmee de meerwaarde kleiner is dan zou kunnen.

Voor “Kern en Kader” zijn nu ook de plannen voor Buinerveen gereed. Prima, niets op aan te merken.

Het toekomstige Windpark De Drentse Monden houdt plotseling de gemoederen volop bezig. Eindelijk heeft B&W ook een standpunt moeten innemen over windenergie, na jarenlang voor het onderwerp te zijn weggedoken. Het standpunt ligt voor in de vorm van een brief die door de gemeente naar het inspraakpunt wordt verzonden. Het College vindt dat er meer nadelen dan voordelen kleven aan het project, maar heeft slechts één sterk argument: de kernwaarde van de grootschalige openheid. Een ander argument dat genoemd wordt is de extra bevolkingsdaling. Maar dat is enkel een aanname,en bovendien een argument om het plan juist te laten doorgaan (“er hebben dan nog minder mensen last van”). Er wreekt zich nu dat de gemeente nooit echt over windenergie heeft nagedacht. Op het laatste moment willen we nu met de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe een gebiedsvisie laten opstellen. Het lijkt mosterd na de maaltijd! D66 komt met een motie voor betere brief.

Bij de fusies en sluitingen van basisscholen is ook iets afgesproken over schoolvervoer. Wat over het vervoer precies door de Raad wordt vastgesteld is echter onduidelijk. Het lijkt dat er onderhands al iets is geregeld met ouders. De vraag is wat de juridische consequenties zijn. Wie is bijvoorbeeld aansprakelijk bij ongelukken? Wat dekt de verzekering?

Het voorstel van Gemeentebelangen over een voetpad van Exloo naar Buinen is sympathiek, maar lijkt op wettelijke bezwaren te stuiten vanwege de fauna (dassen en een buizerd). Het mag dus niet!

Dit was de laatste fractievergadering voor de zomervakantie. Iedereen die met de fractie van D66 Borger-Odoorn wil meedenken, is van harte welkom. In het vergaderschema zijn de volgende vergaderingen opgesomd.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018