Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 14 februari 2011

Raadsleden stellen soms schriftelijke vragen aan het College van B&W. Peter Zwiers (PvdA) wil meer weten over de stijging van de tarieven van de drie openlucht zwembaden. Omdat de vraag al barst van de aannames, vinden we het een slechte vraag. Het College antwoordt in stijl: net zo slecht. Ook in het antwoord staan ongefundeerde aannames.

Daarnaast mogen raadsleden ook initiatiefvoorstellen indienen. Niek Wind (Gemeentebelangen) stelt voor te onderzoeken of verbranding van houtsnippers kan bijdragen tot een goedkopere verwarming van zwembaden en/of sporthallen. D66 staat welwillend tegenover het idee, maar we vinden ook dat deze vraag beter in samenhang kan worden gezien met een algemeen energiebeleid van de gemeente. GroenLinks vroeg hier in december ook al om.

Raadsleden K. Brandsema (CU) en P. Zwiers (PvdA) hebben ook al een initiatiefvoorstel ingediend, over het begraafplaatsenbeleid. Wij vinden dit voorstel eigenlijk te triest voor woorden. Er zijn voorstellen die gewoon niet kunnen, en daarnaast is het hele stuk voor een gewone burger onbegrijpelijk. Om met het eerste te beginnen. De eerste beleidsregel van Brandsema en Zwiers is om “te starten met het ruimen van verwaarloosde graven en daarna over te gaan met het ruimen van de graven waarvan de termijn is verlopen zo lang de capaciteit dit toelaat …” Het probleem begint al met de vraag wie bepaalt of een graf verwaarloosd is. Of is dit een objectief gegeven? Nog erger is dat het blijkbaar is toegestaan om een (verwaarloosd) graf te ruimen waarvan de termijn niet is verlopen, want immers pas daarna komen graven aan de beurt waarvan de termijn wel is verlopen. Is dit nou echt de bedoeling? Meer onduidelijkheid zit in de tweede beleidsregel, waar de mogelijkheid wordt geboden om huurgraven te kopen voor een termijn van 10 jaar. Wat betekent dat nou toch? D66 vindt dat burgers duidelijk moeten weten waar ze aan toe zijn. Dit voorstel staat daar helemaal haaks op.

De Rekenkamercommissie krijgt nu een nieuwe verordening. D66 vindt het nuttig dat de commissie ook bevoegdheid krijgt om relevante partijen buiten de gemeentelijke organisatie van Borger-Odoorn te onderzoeken. Per slot van rekening werkt de gemeente op steeds meer onderdelen met anderen samen.

Ten slotte hebben we ons gebogen over het nieuwe bestemmingsplan Exloo. Anders dan in het huidige bestemmingsplan zou in het nieuwe plan wel tussen Zuideinde 7 en 9 mogen worden gebouwd. Maar aan de Meerweg mag dat nog steeds niet. De reden hiervoor is niet erg helder en heeft iets weg van willekeur. Vage bestemmingsplannen werken dit in de hand. Wij laten daarom liever meer over aan het particuliere initiatief, dan aan een bedillende overheid, die naar schijnbare willekeur beslist. Om met de PvdA te spreken: het moet eerlijker.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018