Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 14 maart 2011

In de vorige raadsvergadering drong Jan Top – onze fractievoorzitter – aan op uitstel van behandeling van de onderwerpen over de begroting van het openbaar onderwijs. Dit is lastige materie en hij had de stukken erg laat ontvangen. De meerderheid van de raad steunde hem, maar CDA en CU vonden dit geen goed argument en stemden tegen! Maar op donderdag 17 maart staan deze onderwerpen dus opnieuw op de agenda. De zorgen die we de vorige keer in de fractievergadering al hadden (zie “Uit de fractievergadering van 28 februari”) hebben we dus nog steeds. Naar aanleiding van de verantwoording ‘Bruidsschat’ komt daar nog de zorg bij dat ondanks €411.900 bruisschat, die voor zogenaamde ABB-lasten (Administratie, Beheer, Bestuur) mag worden gebruikt, het tekort hierop nog steeds bijna €125.000 is. In de komende jaren wordt de bruidsschat jaarlijks een ton minder en is er geen geld meer in 2015. We zouden graag een meerjarenbegroting zien om te weten of de rijksvergoeding voor ABB in de toekomst wel toereikend is.

De vorige raadsvergadering was de nota externe communicatie ook onderdeel van het oriënterende deel. D66 raadslid Pieter de Graaf heeft stevige kritiek geleverd op het dikke stuk. M. Stijkel (CU) gaf een ijzersterk voorbeeld van hoe de huidige externe communicatie soms mijlenver afstaat van de prachtige ideeën in een beleidsdocument. De noodzakelijke herziening van de nota duurt langer dan nodig is om al de komende besluitvormende vergadering te kunnen worden besproken.

In de komende oriënterende raadsvergadering staat de notitie AWBZ-gevolgen “Niemand tussen wal en schip” op de agenda. Afgezien van een paar technische vragen hebben we geen problemen met de notitie. Ook kan de wijziging van de statuten van het Esdal College ons niet vreselijk boeien. Het woonplan 2010-2014 “Vitale gemeente met karakteristieke kernen” baart ons meer zorg. Hoewel het stuk vooral een inventarisatie is, staan er in de samenvatting enkele discutabele uitgangspunten. Bijvoorbeeld het idee dat “dalende bevolkingsaantallen leiden tot ongewenste concurrentie tussen gemeenten onderling”. Wat is concurrentie, en waarom is dat ongewenst? Is de provincie dan de oplossing? Is er dan plotseling geen concurrentie meer omdat die voorschrijft hoeveel overal mag worden gebouwd? Is een geleide economie – of zelfs een planeconomie – beter? Wij hebben ook met Stadskanaal te maken (met de Drentse Horn in Nieuw-Buinen hebben we daar ervaring mee), dus met een andere provincie. Nog een: “Van de regio Zuid-Oost Drenthe wordt verwacht dat zij een regionale woonvisie opstellen”. Wie verwacht dat? En zo staan er meer algemeenheden in. Jan Top gaat vragen stellen.

In de besluitvormende vergadering staat de concept-begrotingswijziging 2011 van de EMCO-groep op de agenda. Wat is de EMCO-groep? Op de website lezen we:

De EMCO-groep is hét werkleerbedrijf van de regio Zuidoost Drenthe, met ruim 1900 medewerkers. Voor de gemeenten Emmen, Coevorden en een gedeelte van de gemeente Borger-Odoorn voeren wij de Wet Sociale Werkvoorziening uit. Ook voor andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt verzorgen wij een pasklare oplossing.

Borger-Odoorn maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep. Volgens de toelichting bij het voorstel aan de raad heeft deze deelname tot gevolg dat als het bestuur van de gemeenschappelijke regeling verlies verwacht te draaien, de gemeenten het verlies moeten aanvullen. Dat klinkt als een blanco cheque, hetgeen precies de reden is dat D66 al jaren vindt dat we hier niet zo aan mee moeten doen. Helaas heeft de meerderheid van de raad tot nu toe steeds anders beslist.

Want het is weer zover! Aanvankelijk dacht de EMCO-groep in 2011 een tekort te hebben van €1.387.000. Het bestuur meent nu dat, door bezuinigingen van het kabinet, het tekort met €1.201.000 zal toenemen. En dus moeten de gemeenten maar bijpassen. Voor onze gemeente betekent dat een extra kostenpost van €55.246. We hadden nog een potje van €10.505 over, dus is het verlies iets minder. Maar we mogen verwachten dat Wedeka in Stadskanaal, onze andere partner, met een soortgelijk argument ook een beroep op de gemeente zal doen.

Is het nu echt zo logisch dat de gemeente de tekorten van de EMCO-groep compenseert? De rijksoverheid heeft z’n eigen beweegredenen om minder geld te besteden aan sociale werkvoorziening. Het is ook niet zo dat gemeenten nu meer geld ontvangen om de verliezen in de sociale werkvoorziening te compenseren. In tegendeel: gemeenten krijgen zelf ook minder rijksbijdrage. Wij vinden daarom dat de EMCO-groep zich zo moet organiseren dat ze voldoet aan de uitgangspunten van de rijksoverheid, en haar tekort zelf moet oplossen. Als de EMCO-groep volledig verrast is door de korting van de rijksbijdrage – maar dan hebben de bestuurders stevig zitten slapen – is een tijdelijke oplossing misschien nodig, maar dan willen we wel weten wat het vervolg is.

Voor de D66-fractie is dit onderwerp dus niet iets om zo voor kennisgeving aan te nemen!

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018