Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 16 april 2012

Vooral inwoners van het veengedeelte zijn zeer emotioneel over het windmolenpark. Het College blijkbaar minder, want de voor het eerste kwartaal beloofde gebiedsvisie is nog niet klaar. Intussen hadden de partijen beloofd om in afwachting hiervan niet met een standpunt te komen. D66 was daarom onaangenaam verrast door een grote advertentie van de PvdA, die al op voorhand tegen is. Onze vraag aan de PvdA: Wat zijn afspraken waard?

Naar verluidt krijgt het Esdal College (vooral het HAVO/VWO-gedeelte) binnenkort de beoordeling “zwak” van de inspectie. De gemeenteraad heeft een Raad van Commissarissen (RvC) benoemd om toezicht te houden, maar de conclusie is dan dat deze Raad heeft gefaald. We overleggen nog even met Karel Eggens, D66-raadslid in Emmen, en we willen in de gemeenteraad een motie van afkeuring indienen over het functioneren van de RvC.

Op de oriënterende raadsvergadering wordt gesproken over het Bestemmingsplan “Borger Sportvelden”. Het heikele punt hierin is de aanleg van een skatebaan (Eindelijk! De jeugd die hierom heeft gevraagd is intussen allang volwassen). Wij vinden dat de wethouder de zienswijzen wel erg gemakkelijk van tafel veegt, er is namelijk alleen overleg geweest met jeugd, terwijl buurtbewoners slechts zijn geïnformeerd.

Op de besluitvormende vergadering wordt goedkeuring gevraagd van de begroting 2012 van de stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO). D66 gaat dat echter niet doen, want de OPO is over twee jaar failliet. Het bestuur zegt zich daarvan bewust te zijn, maar noemt geen enkele concrete maatregel om dit gevaar af te wenden. We denken ook dat het bestuur van de OPO te optimistisch is over de leerlingenaantallen: de provincie Drenthe verwacht in onze gemeente in 2020 31% minder leerlingen in het basisonderwijs dan in 2011. Weliswaar gaat de meerjarenraming van het OPO maar tot 2015, maar in die periode wordt met ongeveer 8% minder leerlingen gerekend. Wij houden daarom serieus rekening met minder leerlingen dan het bestuur veronderstelt, en denken dat de stichting OPO nog armer is dan ze nu denkt.

Gepubliceerd op 24-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018