Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 20 juni 2011

In het plan voor de Veenkoloniën wordt aantrekkelijk gemaakt dat boerenbedrijven uit Nieuw-Buinen zich aan de Tweederde weg gaan vestigen. In de oriënterende raadsvergadering komen twee zulke plannen aan bod. Wij steunen die plannen, maar willen nog weten hoeveel het de gemeente kost.

Gemeentebelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend over een wandelpad over het oude spoortracé tussen Exloo en Buinen. Het liefst wilden ze ook een fietspad, maar dat is financieel niet haalbaar. D66 vindt dit een sympathiek plan, en wil graag dat er bij de aanleg rekening wordt gehouden met uitbreiding tot een fietspad.

Het enige besluit dat volgens de agenda moet worden genomen – afgezien van de ingekomen stukken – gaat over een bestemmingsplan in Drouwenermond. Ons lijkt het geen probleem.

Over een week staan de Jaarstukken 2010 en de Voorjaarsnota 2011 op het programma. In zijn algemene beschouwingen zal D66 fractieleider Jan Top onze onderwerpen benoemen. We hebben hier vast enige tijd aan besteed en doen dat volgende week verder.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018