Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 25 mei 2011

De kadernota Duurzame Ontwikkeling wordt op de besluitvormende raadsvergadering besproken. De ronkende taal, waar Pieter de Graaf tijdens de oriënterende raadsvergadering over mopperde, is er grotendeels uit verdwenen, maar het stuk is nog net zo ambitieloos en weinig concreet. Namens de D66 fractie gaat hij een motie indienen met het verzoek aan B&W om op korte termijn een raadsdiscussie voor te bereiden over windenergie in onze gemeente.

De andere punten op de besluitvormende vergadering kunnen op onze instemming rekenen. Dit betreft namelijk bestemmingsplannen en we hebben van bewoners geen commentaar ontvangen. Blijkbaar zit dat dus wel goed. We vinden alleen bij het bestemmingsplan 1e  Exloërmond het verbod op plaatsing van “agrarische bijgebouwen met een gebogen dakvorm (romneyloodsen)” betuttelend. En dat voor een college dat minder regels wil! En waarom wil men dit verbod? Vindt men het niet mooi? (subjectief) En mag je daarom de bedrijfsvoering – nodeloos – duurder maken? Kun je dan niet beter vragen dat zulke gebouwen door een groenvoorziening aan het zicht worden onttrokken?

De oriënterende raadsvergadering gaat over het dorpshuis in Drouwen. Volgens ons goed onderbouwd, er is geld voor, het is goed voor het dorp: een goed voorstel dus.

Op 27 juni a.s. komt de LTO op onze fractievergadering bijpraten. En op 4 juli brengen we ’s avonds een bedrijfsbezoek aan Wedeka.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018