Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 27 januari 2014

Op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat is een ingewikkelde operatie, omdat het een samenwerking moet worden van gemeenten, provincies en zorgverleners. In het Drents Regionaal Transitiearrangement Jeugd hebben deze partijen afgesproken hoe ze gaan samenwerken. Maar veel is nog onduidelijk, niet in de laatste plaats over hoeveel geld het gaat. De raad moet zich nu uitspreken over deze afspraken, maar D66 heeft geen idee wat instemming voor consequenties heeft. Afwijzen is geen alternatief, want Borger-Odoorn kan in zijn eentje de jeugdzorg nooit goed op zich nemen. We vinden wel dat in de afspraken moet worden opgenomen dat onze rekenkamercommissie zowel beleid als uitvoering moet kunnen onderzoeken. De nieuwe wet biedt kansen voor maatwerk gericht op de jongere en verdient daarom een positief kritische benadering. Het D66 kamerlid Vera Bergkamp houdt de staatssecretaris bij de les, en de afdelingen op de hoogte.

Het groenbeleid en het maaien van bermen is in een informatieve raadsvergadering aan de orde geweest. Het beeld van D66 is dat we langzamerhand steeds verder in kwaliteit afzakken. In 2006 is afgesproken om het groen op niveau 2 te beheren (redelijk goed), en onder bezuinigingsdruk is dat een aantal jaren geleden verlaagd naar niveau 3. Maar het lijkt dat we zelfs dat niet halen. We willen de wethouder vragen of zij nog wel mogelijkheden ziet om niveau 3 te halen met het huidige budget.

Bij de ingekomen stukken zitten heel veel zienswijzen over bestemmingsplannen. De zienswijzen moeten serieus worden behandeld en D66 toetst ook altijd of de gemeente dat doet. Een opmerkelijke brief komt van staatssecretaris Kleinsma, die raadsleden oproept om de beveiliging van persoonsgegevens te bewaken, bij het digitaal uitwisselen van gegevens in het sociale domein. Wij steunen haar oproep. Een brief van Gedeputeerde Staten aan de Veiligheidsregio Drenthe – een verplichte samenwerking van de Drentse gemeenten – bezorgt ons kippenvel, omdat financiële taakstellingen met incidentele (eenmalige) gelden worden ingevuld. Dat zou de deelnemers wel eens meer geld kunnen kosten dan we hadden gedacht. Onze raadsleden willen weten wat het College van B&W vindt en doet.

Gepubliceerd op 28-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018