Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 28 februari 2011

Op 3 maart vergadert de Gemeenteraad onder andere over de begroting 2011 van het Openbaar Primair Onderwijs. D66 heeft al vele jaren grote zorgen over de gang van zaken, en zeker ook over de financiering. De voorstelling van de begroting 2011 is dat met een positief saldo van ruim €20.000 wordt afgesloten, “onder meer te danken aan de bruidsschat die bij de verzelfstandiging door uw raad aan het nieuwe stichtingsbestuur is meegegeven”. Dat klinkt alsof er geen vuiltje meer aan de lucht is, maar klopt dat beeld? We hebben het idee dat wethouder Bruintjes (PvdA) niet altijd een juist beeld heeft geschetst. Jan Top en Gonnie Plaatje, onze fractie- resp. afdelingsvoorzitter, duiken de komende dagen de stukken in om ons onbehagen te onderbouwen.

Een verwant punt is “Vaststellen exploitatiekosten gebouwenonderhoud primair onderwijs”. Omdat de raad gekozen heeft voor de optie waarbij een fors aantal scholen in stand blijft, is het gevolg dat deze scholen met een of meer leegstaande lokalen te maken hebben. Deze leegstand kost ook geld, namelijk bijna €315.000 de komende vijf jaar. En vanwege de wet moet het bijzonder onderwijs dan ook ongeveer €140.000 krijgen. Maar goed, hier heeft de raad voor gekozen, dus is het zoals het is.

Voor de besluitvormende vergadering staat als “spannendste” onderwerp het initiatiefvoorstel van de heer N. Wind (Gemeentebelangen) op de agenda, over de verbranding van houtsnippers. We hebben nog een demonstratie kunnen zien, voorafgaand aan onze fractievergadering. Over de inzet van de heer Wind niets dan lof. We herhalen wat we de vorige keer zeiden: D66 staat welwillend tegenover het idee, maar we vinden ook dat deze vraag beter in samenhang kan worden gezien met een algemeen energiebeleid van de gemeente.

Niet op de agenda, maar wel over energie: de plannen rond windmolens in Tweede Exloërmond. LOFAR heeft kanttekeningen bij het project en wil voorkomen dat de signalen die ze opvangen door de molens wordt beïnvloed. Een van de organisatoren van het windmolenpark is dat duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten, hetgeen hij als een opgewonden standje aan onze fractie heeft laten weten. Een dergelijke onzakelijke houding doet de zaak bij D66 geen goed.

Gepubliceerd op 25-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018