Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 29 mei 2012

Gemeenten worden de komende jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En dat moet bovendien tegen lagere kosten. De gemeenten in de provincie Drenthe steken daarom de koppen bijelkaar in een gezamenlijk initiatief, de Drentse Pilot Transitie jeugdzorg. Het voorstel aan de Raad kent geen gebrek aan mooie woorden, maar het stuk wemelt verder van de afkortingen (“alfabet soep”). We missen een duidelijke beschrijving van wie verantwoordelijk is. En we vinden de volgorde vreemd: eerst instemmen, daarna vindt een risicoanalyse plaats. We missen ook de relatie met het onderwijs, dat in verband met de bezuiniging op passend onderwijs zoekt naar een manier om lastige leerlingen te helpen. Onze raadsleden lopen al vele jaren mee, en weten dat er ook al vele jaren met het onderwerp wordt geworsteld. De écht lastige jeugd wordt nog steeds niet goed geholpen. En we vrezen dat de hulpverleners opnieuw vooral met zichzelf bezig zijn – hoe organiseren we ons en wie doet wat – en daar hebben de jongeren dan weer niets aan. We hopen dat de wethouder onze zorgen kan wegnemen.

D66 kan zich vinden in de onderwerpen waarover gestemd moet worden, behalve het plan voor de plattelandswegen (bedoeld worden de landbouwwegen). De wethouder heeft bedacht dat geld bedoeld voor de riolering gebruikt kan worden voor achterstallig onderhoud van deze wegen. Maar de rioleringsbelasting is gebaseerd op dekking van de kosten. Als de kosten lager zijn, moet de heffing omlaag. Het voorstel van B&W is dus onrechtmatig!

Gepubliceerd op 24-12-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018