Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractievergadering 6 januari 2014

Het ingekomen stuk “evaluatie groenbeheer” willen we de volgende keer op de agenda van de oriënterende vergadering. Het lijkt dat ons groen verloedert, want we scoren slechter dan we (college en raad) willen. Bij een controle bleek dat 6 van de 14 beschouwde situaties het laagste kwaliteitsniveau hadden.

In het oriënterende deel van de raadsvergadering worden de schulddienstverlening besproken (goede plannen; we hopen dat de gemeente ze kan waarmaken) en de voorbereiding op de drie decentralisaties in het sociale domein, samen met de gemeenten Coevorden en Emmen. We vragen ons af hoeveel eigen beleidsruimte onze gemeente straks nog heeft of dat er een verordening gaat komen. We willen ook dat de voortgang van de voorbereiding regelmatig besproken wordt in de raad.

Na de discussie over de nieuwe Drank- en Horeca Wet (nDHW) in de vorige raadsvergadering lijkt er geen regeling over happy hours te komen. Een “hot issue” was de regeling dat verenigingen en dorpshuizen tot maximaal 12 extra bijeenkomsten mogen organiseren waarop alcohol wordt geschonken. Insprekers vanuit de horeca vinden dat oneerlijke concurrentie. In de aanloop naar deze verordening hebben ze dat echter niet gemeld. In de vergadering konden ze niet aangeven hoeveel schade ze zouden kunnen hebben van deze regeling. Wat ons betreft krijgt de nieuwe verordening een tijdelijke geldigheid van zeg twee jaar, waarna een evaluatie moet plaatsvinden.

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is wat ons betreft hier en daar nog wel te knellend, terwijl voor de burgemeester, als eerstverantwoordelijke voor de handhaving, de APV niet dik genoeg kan zijn. Over paardenpoep op fietspaden is ook bij andere fracties soms net als bij enkelen onder ons ergernis te bespeuren, maar het is wat ons betreft geen amendement waard. We stellen door middel van een amendement wel een verandering voor bij artikel 2:77: Cameratoezicht op openbare plaatsen. In verband met de privacy willen we dat de burgemeester ook beperkende maatregelen kan opleggen aan het gebruik van drones.

Moet er een integriteitsprotocol komen voor raadsleden? Je bent integer of je bent het niet! Met een protocol kun je dat nooit goed vatten. Bovendien legt een raadslid de eed of belofte af, waarmee hij of zij aangeeft integer gedrag te gaan vertonen. Iemand die daar dan tegen zondigt, kan door collega raadsleden, kiezers en uiteindelijk zelfs de rechter op dat gedrag worden aangesproken.

Gepubliceerd op 09-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018