Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie wiet

Het is een vreemde situatie dat het gebruik van wiet in Nederland is toegestaan, maar dat de teelt ervan is verboden. Er is dus vraag naar het product, en daarom zijn er mensen die illegaal wiet telen. Dat leidt vaak tot gevaarlijke situaties voor omwonenden. Ook in onze gemeente. D66 raadslid Pieter de Graaf heeft in de gemeenteraad een motie ingediend die de burgemeester vraagt zich aan te sluiten bij collega’s, die door middel van een manifest aandringen op regulering door de rijksoverheid.

Burgemeester Out gaf als hoofd van de politie aan dat hij inderdaad met enige regelmaat met onveilige situaties wordt geconfronteerd en regulering daarom wenselijk acht. Desondanks kreeg de motie alleen steun van Groen Links en van het PvdA-lid Vos, waardoor ze met 4 stemmen voor en 17 stemmen tegen werd verworpen.

motie wiet 2014

Gepubliceerd op 17-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018