Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsflyer

Beter onderwijs
D66 heeft gezorgd voor meer geld uit Den Haag om de onderwijskwaliteit te versterken. Wij stimuleren integrale kindcentra met buitenschoolse en peuteropvang. D66 hecht veel belang aan tijdige signalering van ontwikkelingsachterstanden en een passende (onderwijs)aanpak. D66 wil een divers onderwijsaanbod behouden en stimuleert samenwerking. Wij willen dat er extra aandacht is voor sport en lichaamsbeweging.

Dienstbare overheid

Breng het bestuur zo dicht mogelijk bij  inwoners van dorpen of wijken. De gemeente ondersteunt dit  en is dienstbaar aan inwoners. Het gemeentebestuur moet voorkomen dat het buitenspel staat bij belangrijke beslissingen. Betrek inwoners in een vroeg stadium bij plannen en de uitvoering ervan.

Gezonde economie

Ondernemers met maatschappelijk verantwoorde plannen krijgen alle mogelijke ruimte en zo nodig hulp van de gemeente, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. Particulier initiatief steunen we volop, zeker nu de gemeente zelf minder geld heeft. We moeten ondernemers niet nodeloos hinderen door bijvoorbeeld koopzondagen te beperken.

Duurzame samenleving

Met woningisolatie slaan we meerdere vliegen in een klap: minder energieverbruik, lagere woonkosten en aantrekkelijker wonen. We willen hierover afspraken maken met woningcorporaties.  Voor particulieren moet woningisolatie aantrekkelijk blijven. De gemeente moet meer doen om de opwekking van duurzame energie te stimuleren en geeft zelf het goede voorbeeld.

Zorg op maat

De gemeente biedt maatwerk aan  inwoners die zorg of bijstand nodig hebben, zodat ze kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. De mensen moeten zo veel mogelijk zelf kunnen beslissen hoe ze hun persoonsgebonden budget besteden. De gemeente is verantwoordelijk voor sterke sociale teams, die maatwerk bieden. De gemeente heeft een vertrouwenspersoon die gemakkelijk  te benaderen is door mensen met klachten.

Financiën op orde

De financiële reserves van de gemeente zijn bijna op. D66 wil een verstandig financieel beleid, om de lasten voor burgers binnen de perken te houden en voorzieningen zo veel mogelijk in stand te houden. Door betere samenwerking met Emmen en Coevorden kan de gemeente geld besparen. De gemeenteraad moet haar  toezicht op samenwerkingsverbanden versterken, om haar controlerende opdracht waar te maken.

Gepubliceerd op 29-01-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018