Steun ons en help Nederland vooruit

Basisonderwijs

Al enkele jaren gaan steeds minder kinderen in onze gemeente naar het basisonderwijs. Veel kleine scholen zijn inmiddels gesloten en een paar andere doen dat binnen een paar jaar. De scholen concentreren zich meer en meer in de belangrijkste dorpen van de vier leefgebieden. In Nieuw-Buinen, Valthermond en Borger zijn in de nieuwe Multifunctionele Accommodaties (MFAs) ook scholen gehuisvest. D66 vindt dat deze scholen tot alles-in-1-scholen moeten uitgroeien, instellingen waar ook peuterspeelzalen zijn en buitenschoolse opvang is. In zulke scholen kan een doorgaande leerlijn van de kinderen worden gerealiseerd. In de peuteropvang kan taalachterstand worden weggewerkt en in de buitenschoolse opvang is bijles mogelijk, of sport en beweging. Een Alles-in-1-school is volgens ons ook beter in staat om leerlingen met een achterstand of een beperking passend onderwijs aan te bieden.

Vanzelfsprekend hebben de Alles-in-1-scholen een conciƫrge. De andere scholen bij voorkeur ook.

D66 vindt het waardevol dat er een divers aanbod van onderwijsconcepten is. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs kan dan zelfs een wervende werking hebben op ouders buiten Borger-Odoorn. Wanneer een school moet sluiten, moet het bestuur zo vroeg mogelijk contact zoeken met de ouders en met de gemeenteraad om een goede oplossing te vinden.

We vinden het Ā belangrijk dat scholen duidelijke informatie geven, ook over hun resultaten. Dat kan niet alleen de CITO-score zijn, omdat die maar beperkt aangeeft wat de bijdrage van de school is aan prestaties van de leerlingen. Dat er de laatste jaren steeds een of meer (zeer) zwakke scholen in onze gemeente, vindt D66 maar moeilijk te accepteren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018