Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame samenleving

Borger-Odoorn is een Cittaslow gemeente, een van de weinigen in Nederland. We hebben dus een fantastisch uitgangspunt om duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben. D66 wil daar meer werk van maken.

De gemeente geeft zelf het voorbeeld door zoveel mogelijk duurzame oplossingen te kiezen. Bewonersgroepen met initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving, zoals het collectief plaatsen van zonnepanelen of -collectoren, willen we steunen met bijvoorbeeld een opstartsubsidie.

Op dit moment is windenergie op land nog de meest renderende vorm van herwinbare energie. Maar er staan maatschappelijke kosten tegenover. Bij de plannen voor een of meer grootschalige windmolenparken zijn deze kosten noch door de initiatiefnemers van de plannen noch door verantwoordelijke overheden voldoende gecompenseerd. De realisatie van deze plannen is daarom controversieel geworden. D66 vindt de hele gang van zaken een gemiste kans. Toekomstige generaties hebben ook recht op een leefbare aarde, we vinden dat energie betaalbaar moet blijven en we willen niet afhankelijk zijn van onstabiele regimes en schurkenstaten. Daarom hebben we duurzame energie nodig, ook al omdat we geen kernafval of CO2 opslag in de Drentse bodem willen en huiverig zijn voor schaliegas.

De meest duurzame oplossing van het energieprobleem is overigens altijd nog minder energie te gebruiken. Daarom is D66 warm voorstander van het isoleren van woningen. De gemeente moet plannen van marktpartijen (woningbouwcorporaties, banken) faciliteren.

Hergebruik van materiaal is ook een duurzame maatregel. Wij willen daarom zoeken naar mogelijkheden voor betere afvalscheiding. Bewoners daar voor laten betalen – zoals met het huidige diftar systeem – draagt naar niet toe bij.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018