Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugd

We willen graag een gezonde toekomst voor de jeugd. Een belangrijk element daarvoor wordt gelegd door goed onderwijs. Voor een gezond lichaam spelen ook voeding en beweging een belangrijke rol. Natuurlijk hebben ouders hiervoor de belangrijkste verantwoordelijkheid, maar omdat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van onverantwoordelijke ouders, speelt de overheid ook een rol.

De gemeente moet zorgen voor faciliteiten om te sporten. D66 wil ook dat de sportcoaches een rol blijven spelen om kinderen te laten bewegen. Hun belangrijkste doelgroep zijn kinderen die het meest kwetsbaar zijn, op sociale of fysieke gronden.

Omdat alcohol en andere verslavende middelen catastrofale werking hebben op het jongerenbrein vinden we dat wetten en verordeningen gehandhaafd moeten worden. Nog beter is dat het niet zover komt, de gemeente moet blijven inzetten op voorlichting en preventie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018