Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare veiligheid

De bewoners hebben een grote invloed op de veiligheid van hun buurt. Door preventieve maatregelen te nemen, door een beetje op te letten en door elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. De gemeente draagt bij door de woonomgeving veilig in te richten, en oog te hebben voor ouderen en kwetsbaren. Waar veel ouderen komen, moet bijvoorbeeld goede verlichting zijn.

Maar uiteindelijk zal de politie ook moeten optreden indien nodig. De politie moet daarom zichtbaar zijn en gemakkelijk te bereiken. D66 vindt dat wijken en dorpen zelf in afstemming met de politie invulling moeten geven aan veiligheid en politie-inzet.

Het gevoel van veiligheid wordt ook bevorderd als de regels die er zijn worden gehandhaafd. Daartoe moet de gemeente maximale invloed uitoefenen op justitie en politie, en ook op de nieuwe RUD Drenthe, die voor alle milieuzaken verantwoordelijk is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018