Steun ons en help Nederland vooruit

Transparante boekhouding

Elk jaar is de financiële rapportage van de gemeente verbeterd, mede door de onvermoeibare aandrang van D66. Maar het kan en moet nog altijd beter. Ons ideaal is dat we van iedere uitgegeven euro weten wat de opbrengst is, en dat we van elk bereikt resultaat weten wat het heeft gekost.

De raad moet de beschikking krijgen over een auditcommissie, als vinger aan de pols van de gemeentelijke organisatie. De auditcommissie stemt de verschillende onderzoeken van accountant, college en rekenkamercommissie op elkaar af.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018