Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeersveiligheid

Met een netwerk van goede en veilige fietspaden is Borger-Odoorn aantrekkelijk voor toeristen. Omdat bovendien fietsen een milieuvriendelijke manier van transport is, passen fietspaden ook bij ons Cittaslow keurmerk. Waar strijd is tussen auto en fiets, moet de fiets voorrang krijgen.

Door jarenlang onvoldoende geld te hebben besteed aan onderhoud liggen sommige wegen er beroerd bij. De veiligheid komt in het geding en de gemeente kan bij ongelukken mogelijk aansprakelijk worden gesteld. Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig, zoals de afgelopen jaren met bijvoorbeeld de “denktank landbouwwegen” is geprobeerd.

Voor de veiligheid van kinderen wil D66 dat bij scholen aan doorgaande wegen de maximum snelheid 30 km/uur wordt. De verkeersveiligheid is ook gediend met het handhaven van snelheidsregels. Naast inzet van de politie is het ook nodig dat bewoners elkaar hierop aanspreken, omdat de grootste snelheidsduivels vaak eigen inwoners zijn. Verkeerstechnische maatregelen, zoals rotondes, drempels en obstakels en knikken in de weg, zijn dwingende oplossingen. Het nadeel is dat die geld kosten, terwijl we dat nu liever anders willen besteden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018