Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Openbare orde en veiligheid

Onze inwoners moeten zich veilig voelen, thuis en op straat. De gemeente kan daar aan bijdragen door de woonomgeving veilig in te richten en door maximale invloed uit te oefenen op politie en justitie. De regels die we hebben zijn er met reden en daarom moeten die zo goed mogelijk worden bewaakt en gehandhaafd.

Regels zijn er met reden.